PRESS


WWPAÚstrojová kázeň

- oblečení odpovídající scénáři (domorodé oblečení pro místní novináře, maskáče pro armádní novináře, pro ostatní barveně nevýrazné oblečení, kapsáče, apod.)

- doporučená výstroj - neprůstřelná vesta a helma

 

Povinosti PRESS

- všichni herní i neherní novináři musí být nahlášení v PRESS centru

- mít u sebe novinářskou akreditaci

 

PRESS PRESS Centrum

Bude umístěné v městě Khas Konar. Bude zde prostor pro nabíjení baterií, uložení techniky a zálohování fotek. Také zde bude zřízen přístup na internet.

 

Herní novináři

- jsou běžní účastníci akce, mohou být zastřeleni, zadrženi

- mohou zasahovat do jakéhokoli průběhu akce

- mohou poskytovat účastníkům akce informace, které se během akci či jejich příprav dozvědí

- účastníci akce jim mohou zamezit přístup do lokací (např. stráž na bráně základny je nemusí pustit dovnitř, ale může; vesničané je mohou vykázat z vesnice; apod.)

 

Neherní novináři

- neherní novináři jsou určeni organizátory

- svoji přítomností co nejméně zasahují do průběhu akce

- v žádném přápadě nesmějí poskytovat účastníkům akce informace, které se během akce či jejich příprav dozvědí

- mají přístup do všech lokací akce, účastníci akce jim nesmějí v přístupu zabránit

 

press